Từ khóa: riển lãm tranh gạo Làng hồ

Workshop định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Workshop định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Sáng 14/4, tại Trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (cơ sở 1), Ban Chấp hành Đoàn Trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp với Công ty TNHH Làng Hồ Tourist tổ chức Workshop Triển lãm tranh gạo Làng hồ, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên năm 2023.