Từ khóa: quản lý biển số xe

Cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh: Nhiều tiện ích

Cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh: Nhiều tiện ích

(GLO)- Theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1-7-2023 của Bộ Công an, từ ngày 15-8-2023, biển số ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Sự thay đổi này được đánh giá là mang lại nhiều tiện ích cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý nhà nước.