Từ khóa: nhân phẩm

Không để sự liêm sỉ bị… "bào mòn"

Không để sự liêm sỉ bị… "bào mòn"

Tại phiên thảo luận ở diễn đàn Quốc hội, Đại biểu Huỳnh Thanh Phương (Tây Ninh) cho rằng, “thu nhập chính từ lương hàng tháng hiện nay thấp đã và đang bào mòn sự liêm sỉ, nhân phẩm và lòng tự trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức“.