Từ khóa: người Việt thường đi chùa ngày đầu năm như một thói quen để cầu mong một năm mới an lành.