Từ khóa: nghề nuôi ong lấy mật

Triển vọng từ tổ hợp tác "3 cùng" ở Gia Lai

Triển vọng từ tổ hợp tác "3 cùng" ở Gia Lai

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai có 498 tổ hợp tác (THT) với 4.305 thành viên. Trung bình mỗi THT có từ 3 thành viên trở lên. Các thành viên đều tự nguyện gia nhập THT, cùng đóng góp tài sản và công sức để làm việc, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Nhiều THT sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực.