Từ khóa: mô hình khuyến nông

Nhân rộng mô hình khuyến nông ở làng nghèo Đê Pral

Nhân rộng mô hình khuyến nông ở làng nghèo Đê Pral

(GLO)- Mô hình trồng cây cà phê vối cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số được Trạm Khuyến nông huyện Đak Đoa, Gia Lai triển khai tại làng nghèo Đê Pral (xã Đak Sơ Mei) vào năm 2014. Đến nay, mô hình này không ngừng được bà con chủ động nhân rộng, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.