Từ khóa: Liên hoan Văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2023

Nhung nhớ độc mộc

Nhung nhớ độc mộc

(GLO)- Dễ phải đến hơn chục năm kể từ lần gần đây nhất chúng tôi gặp những nghệ nhân đẽo thuyền độc mộc có tiếng trên quê hương Anh hùng A Sanh (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).