Từ khóa: làng Tul Đoa

Con đường hợp lòng dân

Con đường hợp lòng dân

(GLO)- Người dân làng Tul Đoa (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia lai) rất phấn khởi khi con đường dẫn vào khu sản xuất, giọt nước của làng đã được bê tông hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn.
Hương nếp Đak Sơ Mei

Hương nếp Đak Sơ Mei

(GLO)- Tháng 11, khi dã quỳ dệt thảm vàng trên những triền đồi cũng là lúc lúa nếp nương của bà con Bahnar ở xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vào mùa thu hoạch. 6 tháng uống trọn nước trời, hít bầu không khí trong lành nơi lưng đồi cao, lúa nếp nương Đak Sơ Mei được kết tinh từ những tinh túy nhất mà thiên nhiên ban tặng.