Làm tốt vai trò tham mưu công tác tổ chức-xây dựng Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát huy vai trò là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức-xây dựng Đảng, lãnh đạo và chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại địa phương.
 

Ban Tổ chức Trung ương Đảng làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai về công tác tổ chức-xây dựng Đảng của tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Tổ chức Trung ương Đảng làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai về công tác tổ chức-xây dựng Đảng của tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật

Cùng với việc phối hợp về công tác tổ chức cán bộ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đúng quy định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy kiện toàn đội ngũ cán bộ; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng bố trí sử dụng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ban đã tham mưu cho cấp ủy điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian công tác các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cũng như chỉ định, bầu bổ sung các chức danh Ủy ban Kiểm tra, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn... Ban đã tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 theo Nghị quyết 42-NQ/TW và Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Trong đó, cấp xã đã quy hoạch được 3.450 cán bộ vào ban chấp hành và các chức danh chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn. Cấp huyện đã quy hoạch được 1.088 cán bộ vào ban chấp hành đảng bộ. Trên cơ sở quy định của Trung ương, Ban đã tham mưu cho Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy giai đoạn 2015-2020, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, cùng các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020.

Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, Ban đã chủ trì triển khai thực hiện Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyển chọn 141 trí thức trẻ tốt nghiệp đại học bố trí về công tác tại các xã vùng II và III. Bên cạnh đó, Ban đã tham mưu cho Tỉnh ủy tiến hành sắp xếp, hệ thống tổ chức đảng theo hướng tinh gọn; hệ thống tổ chức các đảng bộ, chi bộ, cấp ủy các cấp, ban cán sự đảng, đảng đoàn và cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Ban đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Thành ủy Pleiku thí điểm thành lập đảng bộ cơ sở cơ quan đảng, đoàn thể và đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền trực thuộc Thành ủy theo Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW  của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy theo quy định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, hướng dẫn, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy và tương đương, các sở ngành triển khai thực hiện đạt hiệu quả Quyết định số 286-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đánh giá cán bộ hàng năm và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đảm bảo về phương pháp cách thức tiến hành và nội dung thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

 

  Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức-xây dựng Đảng. Ảnh: Thanh Nhật
Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức-xây dựng Đảng. Ảnh: Thanh Nhật

Bên cạnh đó, Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 04-CT/TU của Tỉnh ủy về việc kết nạp đảng viên, xóa thôn, làng, tổ dân phố trắng đảng viên và tổ chức Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 7.366 đảng viên mới. Riêng 9 tháng năm 2014, Đảng bộ tỉnh kết nạp mới 1.588 đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên đã hoàn thành sớm hơn 2 năm so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, đồng thời là đảng bộ tỉnh đầu tiên trong khu vực Tây Nguyên hoàn thành công tác xóa “trắng” thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên và tổ chức đảng.

Đặc biệt từ năm 2012 đến nay, Ban đã tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo việc triển khai các biện pháp để sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm; điều chuyển, sắp xếp lại một số chức danh chủ chốt ở các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; luân chuyển bố trí, sắp xếp lại cán bộ sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 ở các sở, ban, ngành tỉnh và các đảng bộ trực thuộc tỉnh, thực hiện việc bỏ phiếu kín trong công tác bổ nhiệm và một số khâu trong công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng thời triển khai thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ đến cấp huyện và tương đương; ban hành Hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với thành viên, lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).