Từ khóa: Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến cà phê

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến cà phê

(GLO)- Sáng 22-9, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương Gia Lai) phối hợp với đơn vị thụ hưởng là Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) tổ chức nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến cà phê” theo chương trình Khuyến công quốc gia năm 2023.
Tiêu Lệ Chí vươn tầm thế giới

Tiêu Lệ Chí vươn tầm thế giới

(GLO)- Có lẽ xuất phát từ tình yêu nông nghiệp sạch và tâm huyết với cây hồ tiêu vốn nổi tiếng một thời đang có nguy cơ mai một bởi tư duy sản xuất chạy theo thị trường mà những người trẻ sinh sống ở vùng đất Lệ Chí đã từng bước gầy dựng lại vùng hồ tiêu hữu cơ. Hơn thế, họ còn mong muốn đưa thương hiệu hồ tiêu của quê mình vươn tầm ra thế giới.
Sản xuất hồ tiêu sạch để nâng giá trị sản phẩm

Sản xuất hồ tiêu sạch để nâng giá trị sản phẩm

(GLO)- Để giúp người dân tiếp cận phương thức sản xuất hồ tiêu sạch theo hướng hữu cơ, năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai thực hiện Dự án “Liên kết sản xuất hồ tiêu sạch, bền vững tại 2 xã Nam Yang và Hải Yang“.
Cam Kon Gang vào Siêu thị Co.op Mart

Cam Kon Gang vào Siêu thị Co.op Mart

(GLO)- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và vốn đối ứng của người dân khoảng 317 triệu đồng, năm 2019 và 2020, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai thực hiện dự án “Liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất-tiêu thụ cây có múi theo hướng hữu cơ tại xã Kon Gang“.