Hỗ trợ giống cây trồng cho vùng bị thiệt hại do hạn hán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ giống cây trồng để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân 2015-2016 (đợt I).

  Nông dân làm đất chuẩn bị sản xuất. Ảnh: Thanh Nhật
Nông dân làm đất chuẩn bị sản xuất. Ảnh: Thanh Nhật

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình có diện tích cây trồng bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh. Đối với cây trồng ngắn ngày bị thiệt hại (lúa, bắp, rau màu các loại) sẽ hỗ trợ giống theo nhu cầu của người dân; đối với cây công nghiệp dài ngày (cà phê, hồ tiêu) sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt. Định mức giá trị hỗ trợ gồm: Đối với cây lúa thuần, lúa lai bị thiệt hại hơn 70% hỗ trợ là 2 triệu đồng/ha cây lúa thuần và 3 triệu đồng/ha cây lúa lai; bị thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ là 1 triệu đồng/ha cây lúa thuần và 1,5 triệu đồng/ha cây lúa lai. Đối với cây bắp và rau màu các loại, bị thiệt hại hơn 70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha và bị thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 1 triệu đồng/ha. Đối với cây công nghiệp dài ngày (cà phê, hồ tiêu), bị thiệt hại hơn 70% hỗ trợ 4 triệu đồng/ha và bị thiệt hại từ 30% đến 70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.

Trên cơ sở tổng kinh phí hỗ trợ (đợt I) gần 21,2 tỷ đồng, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định chủng loại giống cây trồng để hỗ trợ; kiểm tra, giám sát việc mua và cấp hỗ trợ giống cây trồng đảm bảo chủng loại và chất lượng, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật

Phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 104/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2017. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT là đơn vị chủ quản triển khai, Chi cục Chăn nuôi và Thú y là đơn vị thực hiện.
Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần/năm

Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần/năm

(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 239/UBND-NC. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác thanh kiểm tra doanh nghiệp hàng năm, cũng như tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Tăng cường bảo hộ quyền tác giả

Tăng cường bảo hộ quyền tác giả

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp

(GLO)- Tỉnh Gia Lai là địa phương được Trung ương hỗ trợ 100% về giống để chuyển đổi từ đất trồng lúa chuyển sang trồng bắp theo Quyết định số 915/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí do Trung ương hỗ trợ gần 12,7 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 978/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp từ vụ Đông Xuân năm 2016-2017 đến vụ Đông Xuân năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu 2017

(GLO)- Trên cơ sở thực hiện tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu-năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo các dịch vụ công thông suốt để phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong dịp Tết. Tổ chức các hoạt động đón năm mới thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán của địa phương.
Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng

Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là chủ đầu tư xây dựng công trình, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác cấp GPXD trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quy định rõ về điều kiện cấp GPXD, cấp GPXD có thời hạn, phân cấp thẩm quyền cấp và điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD…