Tăng cường công tác, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là nội dung chỉ đạo theo Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 23-1-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng. Ảnh: Q.T
Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng. Ảnh: Q.T

Trong năm 2016 và những ngày đầu năm 2017, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh đã được các sở, ban, ngành và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng quan tâm chỉ đạo; nhiều giải pháp thiết thực về quản lý bảo vệ và PCCCR đã được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở nên đã thu được một số kết quả nhất định. Để tiếp tục tăng cường và chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý bảo vệ, PCCCR trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp; Trưởng các Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng và các đơn vị chủ rừng khác trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay một số biện pháp quản lý bảo vệ, PCCCR, cụ thể:

Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10859/CT-BNN-VP của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt là khu vực biên giới, vùng giáp ranh với các tỉnh lân cận;  hướng dẫn người dân xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy không để cháy lan vào rừng, kiểm tra ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về bảo vệ rừng và PCCCR.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm bố trí lực lượng trực PCCCR tại các trọng điểm dễ cháy; tuần tra, kiểm soát lâm sản ở những điểm  nóng về phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; đặc biệt là các huyện biên giới (Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông), vùng giáp ranh với các tỉnh bạn; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy và xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng của đơn vị mình tích cực tham gia bảo vệ rừng, người dân biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Phan Kiều

Có thể bạn quan tâm

Phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật

Phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 104/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2017. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT là đơn vị chủ quản triển khai, Chi cục Chăn nuôi và Thú y là đơn vị thực hiện.
Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần/năm

Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần/năm

(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 239/UBND-NC. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác thanh kiểm tra doanh nghiệp hàng năm, cũng như tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Tăng cường bảo hộ quyền tác giả

Tăng cường bảo hộ quyền tác giả

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp

(GLO)- Tỉnh Gia Lai là địa phương được Trung ương hỗ trợ 100% về giống để chuyển đổi từ đất trồng lúa chuyển sang trồng bắp theo Quyết định số 915/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí do Trung ương hỗ trợ gần 12,7 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 978/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp từ vụ Đông Xuân năm 2016-2017 đến vụ Đông Xuân năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu 2017

(GLO)- Trên cơ sở thực hiện tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu-năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo các dịch vụ công thông suốt để phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong dịp Tết. Tổ chức các hoạt động đón năm mới thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán của địa phương.
Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng

Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là chủ đầu tư xây dựng công trình, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác cấp GPXD trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quy định rõ về điều kiện cấp GPXD, cấp GPXD có thời hạn, phân cấp thẩm quyền cấp và điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD…
Gia Lai: Bổ sung giá đất

Gia Lai: Bổ sung giá đất

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND, về việc bổ sung giá đất một số đoạn đường, tuyến đường vào Mục B-Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30-12-2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019).