Ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tỉnh Gia Lai là địa phương được Trung ương hỗ trợ 100% về giống để chuyển đổi từ đất trồng lúa chuyển sang trồng bắp theo Quyết định số 915/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí do Trung ương hỗ trợ gần 12,7 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 978/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp từ vụ Đông Xuân năm 2016-2017 đến vụ Đông Xuân năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.

 

 Nông dân trao đổi kinh nghiệm trồng bắp. Ảnh: Lương Thanh
Nông dân trao đổi kinh nghiệm trồng bắp. Ảnh: Lương Thanh

Theo đó, năm 2017 kế hoạch sẽ chuyển đổi là 1.546 ha, năm 2018 là 1.618 ha, năm 2019 sẽ chuyển đổi vụ Đông Xuân năm 2018-2019 là 1.066 ha. Đối tượng thực hiện là các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân có diện tích sản xuất lúa. Mức hỗ trợ không quá 3 triệu đồng/ha chi phí về giống bắp để chuyển đổi. Nội dung thực hiện gồm hỗ trợ công tác khuyến nông, tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp trên đất trồng lúa, hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại để mua máy móc, thiết bị nông nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, các địa phương hướng dẫn người dân thực hiện việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng bắp; tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp liên kết, ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với nông dân; hỗ trợ hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện hỗ trợ nông dân tiếp cận các thông tin về thị trường, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân rút ngắn các khâu trung gian trong chuỗi giá trị sản xuất…

Lương Thanh

Có thể bạn quan tâm

Phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật

Phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 104/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2017. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT là đơn vị chủ quản triển khai, Chi cục Chăn nuôi và Thú y là đơn vị thực hiện.
Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần/năm

Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần/năm

(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 239/UBND-NC. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác thanh kiểm tra doanh nghiệp hàng năm, cũng như tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Tăng cường bảo hộ quyền tác giả

Tăng cường bảo hộ quyền tác giả

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu 2017

(GLO)- Trên cơ sở thực hiện tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu-năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo các dịch vụ công thông suốt để phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong dịp Tết. Tổ chức các hoạt động đón năm mới thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán của địa phương.
Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng

Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là chủ đầu tư xây dựng công trình, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác cấp GPXD trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quy định rõ về điều kiện cấp GPXD, cấp GPXD có thời hạn, phân cấp thẩm quyền cấp và điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD…
Gia Lai: Bổ sung giá đất

Gia Lai: Bổ sung giá đất

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND, về việc bổ sung giá đất một số đoạn đường, tuyến đường vào Mục B-Bảng phân loại đường và giá đất ở đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 30-12-2014 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019).