Từ khóa: FSC

Phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững

Phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững

(GLO)- Để phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững, các địa phương trong tỉnh Gia Lai xây dựng một số mô hình khảo nghiệm nông-lâm nghiệp kết hợp, trồng rừng sản xuất kinh doanh, khuyến khích người dân và doanh nghiệp cùng liên kết trồng rừng gỗ lớn, rừng có chứng chỉ FSC.

Trồng rừng gỗ lớn ở Gia Lai: Tiềm năng cần đánh thức

Trồng rừng gỗ lớn ở Gia Lai: Tiềm năng cần đánh thức

(GLO)- Gia Lai có diện tích rừng trồng lớn, trong đó, nhiều khu rừng đã được Hội đồng Quản lý rừng thế giới cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC). Đây là cơ sở để người dân và doanh nghiệp liên kết sản xuất nhằm đánh thức tiềm năng rừng trồng gỗ lớn từ đó nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp.