Điểm báo ngày 7-5-2015

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên số báo in ngày 7-5-2015 có một số thông tin đáng chú ý như sau:
 

>> Tập trung tái canh cây cà phê (Trang 3)

Do đầu tư sai quy trình, sử dụng giống cà phê kém chất lượng hay già cỗi đã làm cho năng suất, sản lượng cà phê trên địa huyện Đức Cơ giảm dần qua các năm. Vì vậy, tái canh cây cà phê là giải pháp được ngành Nông nghiệp huyện tập trung thực hiện.

>> Bệnh viện Quân y 15: Hành trình 30 năm xây dựng và phát triển (Trang 4)

30 năm, đó là một khoảng thời gian không dài so với sự hình thành và phát triển của một đơn vị, nhưng với Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) là cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để từng bước củng cố, nâng cấp và phát triển như ngày hôm nay.

>> Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở Lữ đoàn Pháo binh 40 (Trang 6)

Lữ đoàn Pháo binh 40 là đơn vị chủ lực của Binh đoàn Tây Nguyên có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chi viện hỏa lực có hiệu quả cho bộ binh và các đơn vị đánh địch nên được trang bị những khí tài tương đối hiện đại. Những năm qua, để khai thác có hiệu quả các trang-thiết bị vũ khí trong biên chế, đơn vị đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay được áp dụng, góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả trong huấn luyện cũng như chiến đấu.

GLO

Có thể bạn quan tâm