Từ khóa: Đảng bộ xã Ia Pết

Ia Pết quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Ia Pết quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh

(GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.
Gia Lai quan tâm kết nạp đảng viên dân tộc thiểu số

Gia Lai quan tâm kết nạp đảng viên dân tộc thiểu số

(GLO)- Phát triển đảng viên nói chung, đảng viên dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh Gia Lai đã tập trung nhiều giải pháp để triển khai thực hiện.