Từ khóa: dân làm

Sức sống mới ở thôn Ma Rin 3

Sức sống mới ở thôn Ma Rin 3

(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của người dân, cuối năm 2023, thôn Ma Rin 3 (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Một sức sống mới đang hiện hữu trên khắp vùng quê.
Xã hội hóa công tác truyền thông

Xã hội hóa công tác truyền thông

Có thể xem việc chính quyền mời những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) tham gia truyền thông chính sách là một "cú" vượt ngưỡng tư duy rất đáng hoan nghênh. Đó cũng là một cách thức sáng tạo để xã hội hóa công tác truyền thông chính sách.