Từ khóa: dân chủ ở cơ sở

Krông Pa: Chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Krông Pa: Chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, huyện Krông Pa luôn chú trọng thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, qua đó đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.