Từ khóa: đại hội Mặt trận cấp xã

Mang Yang tích cực chuẩn bị đại hội Mặt trận cấp xã

Mang Yang tích cực chuẩn bị đại hội Mặt trận cấp xã

(GLO)- Ông Nguyễn Văn Trứ-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang-cho biết: Đối với công tác tổ chức đại hội Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ các cấp đã tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Pleiku tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận cấp xã

Pleiku tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận cấp xã

(GLO)- Từ quý IV-2023 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã tập trung chỉ đạo các mặt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.