Từ khóa: Đại học Trà Vinh

Gia Lai: Tổ chức Hội thảo trao đổi kiến thức và kỹ năng bổ trợ khởi nghiệp

Gia Lai: Tổ chức Hội thảo trao đổi kiến thức và kỹ năng bổ trợ khởi nghiệp

(GLO)- Từ ngày 26 đến ngày 28-6, Trường Cao đẳng Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia tổ chức hội thảo trao đổi kiến thức và kỹ năng bổ trợ khởi nghiệp đồng thời tổ chức các hoạt động tham quan và giao lưu văn hoá ẩm thực cho giảng viên và sinh viên của 3 đơn vị.