Từ khóa: cựu cán bộ

Ba cựu cán bộ Thi hành án hầu tòa

Ba cựu cán bộ Thi hành án hầu tòa

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, cựu chấp hành viên Thi hành án dân sự đã chiếm đoạt tiền nhiều người và tham ô tài sản. Thủ quỹ, kế toán thấy mà không báo cáo, còn che dấu nên cũng hầu tòa cùng đồng nghiệp.