Từ khóa: Công an Lạng Sơn

Bắt 2 cán bộ Ban kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Bắt 2 cán bộ Ban kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Làm giả các giấy tờ, tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ cho các lái xe, Nguyễn Tiến Kiên và Lý Văn Nguyên, đều là cán bộ, nhân viên của Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) trục lợi hơn 400 triệu đồng.