Từ khóa: chuyện tình trong rừng cấm

Chuyện tình trong rừng cấm

Chuyện tình trong rừng cấm

… Dạo ấy, Cát Tiên chưa là rừng cấm, dĩ nhiên chúng còn rậm rạp hơn bây giờ. Con sông Đồng Nai đoạn chảy qua rừng, cá lóc to bằng bắp chân, đen trũi, có lúc đuổi nhau phóng cả lên bờ.