Từ khóa: chùa Quan Âm

Mang niềm vui đến với người nghèo An Khê

Mang niềm vui đến với người nghèo An Khê

(GLO)- Khó có thể diễn tả hết niềm vui của những người dân nghèo, nhất là người già neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã An Khê trong buổi khám-chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại Chùa Quan Âm vừa qua. Với họ, đây thực sự là một hoạt động có ý nghĩa rất lớn khi mà đa phần đều ít có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế.