Chư Prông hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với quyết tâm “Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng huyện phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông, Gia Lai lần thứ XV (diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28-7-2010) là một dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ huyện đề ra.
Những kết quả khả quan
Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, 5 năm thực hiện Nghị quyết XIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, Đảng bộ huyện Chư Prông đã đạt được những thành tựu quan trọng. Nền kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh trên địa bàn. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện năm 2010 ước đạt hơn 2.884 tỷ đồng, tăng 1.688 tỷ đồng so với năm 2005; mức tăng bình quân 28,2%/năm. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch nhanh và đúng định hướng. Ước tính đến cuối năm 2010, tổng diện tích gieo trồng là 56.607 ha (tăng 16.138 ha so với năm 2005) và đạt 103% so với nghị quyết.
Ông Nguyễn Quốc Dũng- Bí thư Huyện ủy (thứ 3 từ trái sang) trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.
Ông Nguyễn Quốc Dũng- Bí thư Huyện ủy (thứ 3 từ trái sang) trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu.
Huyện luôn chú trọng áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp đem lại giá trị kinh tế cao. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội liên tục tăng qua các năm với mức tăng bình quân 124,8%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội như điện- đường- trường- trạm được quan tâm đầu tư, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tăng năng lực sản xuất và làm thay đổi khá nhanh diện mạo nông thôn, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, trụ sở làm việc của các xã, thị trấn về cơ bản được xây dựng mới khang trang, 85% tuyến đường từ huyện đến xã đã được thảm nhựa, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 95% thôn, làng và 90% số hộ gia đình được sử dụng điện.
Công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai quyết liệt, đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm (mức giảm bình quân 5,3%/năm). Sự nghiệp giáo dục, y tế không ngừng phát triển, chất lượng dạy và học, khám- chữa bệnh được nâng lên, đời sống của nhân dân được cải thiện, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đến nay, huyện đạt tỷ lệ 2 bác sĩ/vạn dân, 30% trạm y tế xã và phòng khám khu vực có bác sĩ, 173/173 thôn, làng có cộng tác viên y tế… Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chương trình quốc gia phòng- chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chương trình cải cách tư pháp được triển khai tích cực, quốc phòng- an ninh được giữ vững và ngày càng được tăng cường.
Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường. Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự đi vào cuộc sống. Hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, cải cách hành chính triển khai đạt hiệu quả khá. Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung hướng hoạt động về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phát triển đoàn viên, hội viên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường…
Hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện
Trong những năm tới, nền kinh tế của huyện Chư Prông sẽ có điều kiện phát triển nhanh khi Đảng và Nhà nước tiếp tục tăng cường đầu tư vào tỉnh ta nói chung, huyện Chư Prông nói riêng, đặc biệt là đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Ia Mơr, đường tuần tra biên giới, chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, điều chỉnh địa giới hành chính… Bên cạnh đó, các nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh và của nhân dân trên địa bàn trong nhiều năm qua sẽ tiếp tục phát huy tác dụng.
Tuy nhiên, Đảng bộ huyện cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Bởi vậy, Đảng bộ huyện xác định: Để đưa huyện nhà phát triển, vươn lên tầm cao mới, thì điều kiện tiên quyết là cần tiếp tục quán triệt và vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy và pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của huyện; kiên định sự nghiệp đổi mới, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ huyện đã đề ra.
Bên cạnh đó, kịp thời ban hành các nghị quyết, các văn bản để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong từng thời điểm, từng lĩnh vực cụ thể. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững, đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ đối với hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; xây dựng Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, phát huy dân chủ trong mọi mặt của đời sống xã hội, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-  xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
Hải Nguyên

Mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ huyện Chư Prông đến năm 2015: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 4.884,216 tỷ đồng; cơ cấu ngành nông- lâm nghiệp đạt 36,1%; công nghiệp-  xây dựng đạt 35,5%; dịch vụ đạt 28,4%.

Tổng diện tích gieo trồng đạt 74.940 ha, sản lượng lương thực đạt 47.800 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 436 kg/năm. Thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi 20.000 ha rừng nghèo sang trồng cây cao su, tạo điều kiện để nhân dân phát triển cây cao su tiểu điền, nâng diện tích lên 39.000-40.000 vào năm 2015; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí hiện nay xuống dưới 5%.

Các tuyến đường tỉnh lộ, đường liên xã được nhựa hóa, 100% xã có đường nhựa tới trung tâm; 100% xã có ít nhất 1 trường học được tầng hóa, 20-25% trường học đạt chuẩn, 100% giáo viên được chuẩn hóa; 100% trạm y tế xã đạt chuẩn xây dựng theo quy định của Bộ Y tế; 100% thôn, làng, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng; 100% hộ gia đình được sử dụng điện...

Có thể bạn quan tâm

Cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

(GLO)- Chiều 21-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, UBND huyện Đức Cơ phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai, chùa Từ Quang tổ chức cầu siêu, tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia vừa được quy tập trong mùa khô 2023-2024.
Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP. Pleiku lần thứ IV

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP. Pleiku lần thứ IV

(GLO)- Chiều 20-5, đoàn kiểm tra do ông Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đại hội TP. Pleiku về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ IV, năm 2024.
Gia Lai: 2 cha con lãnh án vì đánh người

Gia Lai: 2 cha con lãnh án vì đánh người

(GLO)- Ngày 20-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rah Lan Mức (SN 1967) 10 năm tù; Rơ Ô Tlôm (SN 2006, cùng trú tại buôn Ia Prông, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, con trai ruột của Mức) 5 năm tù cùng về tội "Giết người".
Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp

(GLO)-

Sáng 17-5, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Đảng bộ phường Thống Nhất dâng hoa và báo công với Bác

Đảng bộ phường Thống Nhất dâng hoa và báo công với Bác

(GLO)- Ngày 16-5, tại Quảng trường Đại đoàn kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đảng ủy phường Thống Nhất tổ chức lễ dâng hoa tri ân, báo công với Bác về kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn phường.