Từ khóa: chống ngập cục bộ

“Đau đầu” với bài toán chống ngập cục bộ ở Pleiku

“Đau đầu” với bài toán chống ngập cục bộ ở Pleiku

(GLO)- Những năm qua, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đô thị nhằm hạn chế tình trạng ngập cục bộ vào mùa mưa. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn nhiều vị trí mà hễ mưa lớn là ngập, đòi hỏi phải sớm có giải pháp xử lý.