Từ khóa: chợ phiên nông sản

Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Cầu nối xúc tiến thương mại

Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Cầu nối xúc tiến thương mại

(GLO)- Trong 2 ngày (8 và 9-12), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp với huyện Kông Chro tổ chức Phiên chợ nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Đây là dịp hội viên, nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại.
Đak Đoa tiên phong thực hiện Chương trình OCOP

Đak Đoa tiên phong thực hiện Chương trình OCOP

(GLO)- Huyện Đak Đoa được đánh giá là một trong những điểm sáng của tỉnh Gia Lai trong triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, huyện có 19 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao và 14 sản phẩm đạt 3 sao.