Từ khóa: chỉ còn Tổ quốc

Trên những cung đường biên giới Tây Nam - Bài 1: Những tháng ngày không thể gọi tên

Trên những cung đường biên giới Tây Nam - Bài 1: Những tháng ngày không thể gọi tên

Câu chuyện chúng tôi kể lại, có lẽ chỉ là một góc rất nhỏ trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam. Đã là nỗi đau thì chẳng có lớn hay nhỏ, chỉ là cách chúng ta nhìn nhận, để người hôm nay hiểu trọn vẹn, người hôm qua không thấy mình bị bỏ lại. Chúng tôi gọi đó là 'những tháng ngày không thể gọi tên'…