.
.

Nông dân Gia Lai phấn đấu sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ Sáu, 11/09/2020, 07:41 [GMT+7]
.
(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Gia Lai chú trọng triển khai thực hiện tốt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Từ đó, nhiều hộ nông dân có thêm việc làm, thu nhập ổn định, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo.
 
 
Nhiều nguồn lực hỗ trợ
 
Toàn tỉnh hiện có hơn 180.000 hội viên nông dân sinh hoạt tại 1.772 chi hội thuộc 220 cơ sở Hội. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là vai trò của Hội Nông dân các cấp, ngày càng có nhiều nông dân thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, vốn đầu tư, cây trồng, vật nuôi, phương tiện làm ăn, ổn định cuộc sống.
 
Tính đến nay, Hội Nông dân các cấp đã giải ngân hơn 33.000 tỷ đồng cho trên 60.000 hội viên nghèo vay vốn quỹ “Hỗ trợ nông dân”; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho gần 45.000 hội viên vay trên 1.519 tỷ đồng vốn ưu đãi; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cho hơn 23.000 hội viên vay trên 2.271 tỷ đồng đầu tư sản xuất, kinh doanh.
 
Cán bộ, hội viên tham dự hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh lần thứ IV (2020-2025). Ảnh: Hoàng Cư
Cán bộ, hội viên tham dự hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh lần thứ IV (2020-2025). Ảnh: Hoàng Cư
 
Cùng với đó, hội viên nông dân trong tỉnh đã tham gia 210 hợp tác xã nông nghiệp (tăng 153 hợp tác xã so với năm 2015); 42 nông hội với gần 1.500 thành viên; 96 tổ hội nghề nghiệp với 1.582 tổ viên. Các cấp Hội đã thực hiện 179 dự án về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; xây dựng 253 mô hình điểm sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, liên doanh liên kết. Hội còn tín chấp với các doanh nghiệp trong tỉnh cho nông dân vay trả chậm hơn 179.000 tấn phân bón các loại; phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ hơn 10 triệu cây giống các loại cho hội viên... 
 
Ông Nguyễn Minh Trưởng-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-cho biết: “Nhìn chung, các nguồn lực hỗ trợ, vay vốn ưu đãi, trả góp, trả chậm được hội viên nông dân sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống. Từ đó, bà con thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm đầu tư làm ăn, ổn định cuộc sống lâu dài, tích cực tham gia sinh hoạt Hội, góp phần xây dựng địa phương phát triển thêm bền vững”.
 
Lan tỏa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi
 
Có điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển, bà con nông dân càng thêm tin tưởng, đoàn kết tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. 
 
Nông dân làng Yon, xã Ia Glai, huyện Chư Sê cắt cỏ cho cây cà phê. Ảnh: Hoàng Cư
Nông dân làng Yon (xã Ia Glai, huyện Chư Sê) cắt cỏ cho cây cà phê. Ảnh: Hoàng Cư
 
Điều đáng mừng là trong khi giá nhiều mặt hàng nông sản xuống thấp, thị trường vật tư nông nghiệp biến động, các loại dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng bà con nông dân vẫn sản xuất, kinh doanh ổn định. Số hộ có thu nhập từ 200 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/năm tăng nhanh qua các năm. Năm 2020, toàn tỉnh có 95.775 hộ hội viên, nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hội viên, nông dân được các cấp Hội bình xét, khen thưởng là điển hình tiên tiến cấp tỉnh.
 
Nhằm động viên, khích lệ những điển hình tiên tiến, Hội Nông dân các cấp đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức hội và hội viên sáng tạo, tiêu biểu thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Nhiều hội viên thành công nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có thương hiệu trên thị trường, liên doanh liên kết xuất khẩu các mặt hàng nông sản như: tiêu Lệ Chí (huyện Đak Đoa), đông trùng hạ thảo Trung Phúc (huyện Chư Păh), gạo Phú Thiện...
 
Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có 412 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, 4.545 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 16.672 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện và 40.879 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã.
 
HOÀNG CƯ
 
.