.
.

Chư Pah: Hơn 5,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 10/07/2019, 06:53 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Chư Pah (Gia Lai) vừa quyết định phân bổ hơn 5,4 tỷ đồng cho các xã để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019. 
 
 

 

 Người dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Lê Nam
Người dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Lê Nam
 
Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị hơn 2,65 tỷ đồng; đào tạo nghề cho lao động nông thôn 280 triệu đồng; nâng cao đời sống văn hóa của người dân ở nông thôn 170 triệu đồng; vệ sinh môi trường nông thôn 315 triệu đồng; phát triển ngành nghề nông thôn 504 triệu đồng; duy tu bảo dưỡng các công trình hơn 1,18 tỷ đồng; hỗ trợ cơ quan chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp 235 triệu đồng; hỗ trợ các hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện chương trình, công tác tuyên truyền và nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng nông thôn mới 76 triệu đồng.
 
Về tiến độ xây dựng nông thôn mới, đến nay, 2 xã Nghĩa Hưng và Ia Nhin đạt 19/19 tiêu chí, Nghĩa Hòa 16 tiêu chí, Hòa Phú 15 tiêu chí, Ia Mơ Nông 13 tiêu chí và các xã: Ia Ka, Chư Đăng Ya, Hà Tây, Chư Jôr, Ia Phí, Ia Kreng, Đak Tơ Ve đạt 7-10 tiêu chí.
 
LÊ NAM
 
.