.

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Chư Pah vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. 
 

Ảnh: Đinh Yến
Ảnh: Đinh Yến

Báo cáo tại hội nghị đánh giá: Trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển ổn định. Theo đó, thu ngân sách đạt cao; các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ được duy trì; nhiều doanh nghiệp đến khảo sát, triển khai dự án trên địa bàn; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đang tập trung nguồn lực đầu tư để 2 xã Nghĩa Hưng và Ia Nhin đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Trong 3 tháng cuối năm 2017, huyện tập trung đẩy mạnh tái canh cà phê; tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 2 xã Nghĩa Hưng và Ia Nhin; rà soát lại quỹ đất ở, đất sản xuất; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản…

Đinh Yến

.