.
.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo 6 nội dung trọng tâm bình đẳng giới

Thứ Tư, 04/03/2020, 11:34 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo triển khai công tác bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020.
 
 

 

 Tuyên truyền và phát tờ rơi về phòng-chống bạo lực gia đình. Ảnh: Đ.Y
Tuyên truyền và phát tờ rơi về phòng-chống bạo lực gia đình. Ảnh: Đ.Y
 
 
Theo đó, 6 nội dung trọng tâm trong công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong năm 2020 gồm: đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về BĐG; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về BĐG; tổng kết chiến lược quốc gia, kế hoạch hành động quốc gia về BĐG và đề án “Phòng ngừa bạo lực gia đình trên cơ sở giới”. 
 
Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì BĐG và phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới (từ 15-11 đến 15-12-2020); tăng cường hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
 
Nguyên Bình
 
.