.
.

Gia Lai:10.563 học sinh được hỗ trợ gạo trong năm học mới

Chủ Nhật, 30/09/2018, 12:00 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 447/QĐ-UBND phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo học kỳ I năm học 2018-2019 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 
 
 
Học sinh dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thanh Nhật
Học sinh dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thanh Nhật
 
Theo đó, toàn tỉnh có tổng số 10.563 học sinh được hỗ trợ gạo. Đối tượng xét cấp gạo áp dụng theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày. Thời gian hỗ trợ là 5 tháng (gồm 4 tháng học kỳ I và 1 tháng học kỳ II). Đơn vị cấp gạo là Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ. 
 
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ để và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tiếp nhận, tổ chức cấp phát gạo đúng đối tượng, định mức, chất lượng, hoàn thành việc cấp gạo cho học sinh trước ngày 30-11-2018. 
 
Thanh Nhật
 
.