.
.

Mang Yang: Nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch

Chủ Nhật, 15/12/2019, 04:33 [GMT+7]
.
(GLO)- Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai khoá XVI (Mở rộng) vừa đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện trên các lĩnh vực năm 2019. 
 
 
Ở lĩnh vực kinh tế, tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện ước đạt gần 38,5 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010)  vượt 4,91% so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng theo giá hiện hành ước đạt 2.324 tỷ đồng, tăng hơn 29%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo giá hiện hành ước đạt trên 3.328 tỷ đồng, tăng 6,4%. Tổng diện tích gieo trồng chủ yếu là 11.550 ha, đạt 103,7% kế hoạch. Giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ theo giá hiện hành ước đạt 2.247 tỷ đồng, tăng 22,3%. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai kịp thời, hoàn thành kế hoạch đề ra. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tập trung thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ước đến cuối năm 2019 còn 13,13%, giảm 5,57% so với năm trước. 
 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
 
Trên cơ sở đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang đã thống nhất nhiệm vụ kinh tế xã hội trong tâm năm 2020 là thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18% trở lên; tích cực chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành theo hướng phát huy các lợi thế so sánh của ngành, sản phẩm. Tập trung các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng xây dựng liên kết chuỗi giá trị, tái canh cây cà phê, mở rộng diện tích tưới tiết kiệm nước…, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây dược liệu, rau, hoa và củ quả gắn vùng nguyên liệu tập trung. Phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững và đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực hiện các giải pháp thu hồi đất lâm nghiệp và chuẩn bị tốt các điều kiện trồng rừng đạt kế hoạch. 
 
Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn huyện 28,4 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 9,4 tỷ đồng; chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu; tiết kiệm chi thường xuyên, tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm các vi phạm, không để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép. Thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai công trình, dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, tiến độ thi công, giải ngân, thanh quyết toán các công trình hoàn thành theo quy định. 
 
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng  xã Đak Ta Ley đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, các xã còn lại phấn đấu thực hiện đạt ít nhất 1 tiêu chí trở lên; xây dựng 2 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, xây dựng mô hình nông hội. Huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, quan tâm phát triển vùng kinh tế động lực; thực hiện các giải pháp phát triển đa dạng loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch. Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư...
 
Thanh Nhật
                 
                                                  
.