• Gia Lai có 3 doanh nghiệp được vinh danh trong top 100 doanh nghiệp bền vững
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai quan tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
  • Công ty Thủy điện Ialy đạt mốc sản lượng 100 tỷ kWh

Gia Lai có 3 doanh nghiệp được vinh danh trong top 100 doanh nghiệp bền vững

(GLO)- Tối 1-12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) đã tổ chức Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022. Tỉnh Gia Lai có 3 doanh nghiệp được vinh danh top 100 Doanh nghiệp bền vững.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai quan tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

(GLO)- Bằng nhiều hình thức, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty Thủy điện Ialy đạt mốc sản lượng 100 tỷ kWh

(GLO)- Công ty Thủy điện Ialy tiền thân là Nhà máy Thủy điện Ialy, được thành lập ngày 28-2-2000. Năm 2007, chuyển đổi thành Công ty Thủy điện Ialy, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm nhận chức năng quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện lớn trên sông Sê San: Thủy điện Ialy, Thủy điện Sê San 3 và Thủy điện Pleikrông, với tổng công suất 1.080 MW, sản lượng điện bình quân 5 tỷ 310 triệu kWh/năm.

.
.