.

Huyện Ia Grai:

Chi gần 5 tỷ đồng để xây dựng 10 nhà sinh hoạt cộng đồng

Thứ Ba, 21/11/2017, 20:43 [GMT+7]
.
(GLO)- Tin từ Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Ia Grai, năm 2017 trên địa bàn huyện đã đầu tư xây dựng 10 nhà sinh hoạt cộng đồng tại các xã Ia O, Ia Chía và xã Ia Krái với kế hoạch vốn được bố trí là 4,85 tỷ đồng từ nguồn vốn kết dư ngân sách huyện.
 
 Nhà sinh hoạt cộng đồng tại làng Bi, xã Ia O vừa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Ảnh: Văn Ngọc
Nhà sinh hoạt cộng đồng tại làng Bi, xã Ia O vừa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Ảnh: Văn Ngọc
 
Cụ thể, tại xã Ia Chía có 2 nhà sinh hoạt tại làng Bía Ngó và làng Beng với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 907 triệu đồng. Tại xã Ia O huyện đầu tư 3 nhà sinh hoạt tại các làng Bi, Kloong và làng Mít Kom 2 với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 1,405 tỷ đồng. Tại xã Ia Krái, huyện đầu tư 5 nhà sinh hoạt tại các làng Bi Ia Nách, Myăh, Doch Kuế, Doch Tung và làng Tung Breng với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 2,626 tỷ đồng. 
 
Tính đến thời điểm 30-10-2017, tất cả 10 nhà sinh hoạt cộng đồng trên đều đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng và thực hiện giải ngân được 3,206 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch. 
 
Văn Ngọc
.