.
.

Đak Đoa hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính

Thứ Tư, 07/04/2021, 05:56 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa triển khai mô hình “Ngày thứ sáu hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

 

Từ tháng 4, huyện Đak Đoa triển khai mô hình “Ngày thứ 6 hỗ trợ người dân trong thực hiện thủ tục hành chính” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Ảnh minh họa:  Phương Linh
Từ tháng 4-2021, huyện Đak Đoa triển khai mô hình “Ngày thứ sáu hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Ảnh minh họa: Phương Linh

 

Theo đó, từ ngày 9-4, các cơ quan, đơn vị chuyên môn và Bưu điện huyện Đak Đoa sẽ bố trí công chức, viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn để hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ trong quá trình kê khai, thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

 

Đồng thời, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả chậm nhất sau 1 giờ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.
 

PHƯƠNG LINH

 

.