.
.

Gia Lai huy động nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục

Thứ Năm, 05/03/2020, 12:56 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 4-6-2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.  
 
 
 

 

Công ty cổ phần Phát triển văn hóa giáo dục cộng đồng ASEAN ký kết hợp đồng tín dụng với Sacombank Gia Lai về việc tài trợ Dự án Trường Phổ thông Nguyễn Khuyến tại TP. Pleiku. Ảnh: Mộc Trà
Công ty cổ phần Phát triển văn hóa giáo dục cộng đồng ASEAN ký kết hợp đồng tín dụng với Sacombank Gia Lai về việc tài trợ Dự án Trường Phổ thông Nguyễn Khuyến tại TP. Pleiku. Ảnh: Mộc Trà
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh huy động các nguồn lực của xã hội, phấn đấu trong năm 2020, số cơ sở giáo dục ngoài công lập toàn tỉnh đạt tỷ lệ 6,04% và số người học ngoài công lập đạt 6,41%; đồng thời đến năm 2025, số cơ sở giáo dục ngoài công lập đạt 8,17% và số người học ngoài công lập đạt 7,71%.
 
Kế hoạch này cũng đề ra những giải pháp thực hiện như: áp dụng và thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục; cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin-truyền thông, xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh.
 
MỘC TRÀ
 
.