.
.

Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu UBND huyện Chư Sê

Thứ Năm, 16/07/2020, 21:23 [GMT+7]
.

(GLO)- Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Ngọc Sinh vừa ký Công văn hỏa tốc số 1470/UBND-BTCD về giao đề xuất triển khai thanh tra công vụ.

 

Lãnh đạo UBND huyện Chư Sê bị đề nghị thanh tra trách nhiệm. Ảnh: Văn Ngọc
Lãnh đạo UBND huyện Chư Sê bị đề nghị thanh tra trách nhiệm. Ảnh: Văn Ngọc

 

Theo đó, qua xem xét Báo cáo số 260/BC-STNMT ngày 9-7-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện kết luận của chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 6-2020, trong đó có kết quả giải quyết 2 vụ việc khiếu nại đông người tại địa bàn huyện Chư Sê; Báo cáo số 981/SNV-CCVC ngày 9-7-2020 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh theo Thông báo số 71/TB-VP ngày 2-7-2020 của Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ vào hồ sơ các vụ việc và theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 71/TB-VP để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thanh tra trách nhiệm người đứng đầu UBND huyện Chư Sê. Đoàn thanh tra gồm Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, 1 lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm Phó Trưởng đoàn, 2-3 thành viên là công chức thanh tra Sở Nội vụ. Thời gian thanh tra dự kiến kết thúc trước ngày 23-7-2020.

Văn Ngọc

.