.
.

Gia Lai: Chấn chỉnh công tác tiếp công dân và dự họp

Thứ Năm, 14/11/2019, 06:26 [GMT+7]
.
(GO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2519/UBND-BTCD về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân và tham dự các cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức.
 
 

 

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh Gia Lai tại thành phố Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật
Trụ sở tiếp công dân của tỉnh Gia Lai tại thành phố Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật
 
 
Theo UBND tỉnh, thời gian qua, phần lớn các cơ quan, đơn vị đều thực hiện nghiêm túc chế độ họp do UBND tỉnh tổ chức. Tuy nhiên, qua theo dõi tại các cuộc họp, thành phần tham dự của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa đúng quy định; nhiều cuộc họp, các đơn vị cử thành phần tham dự không đúng hoặc không kịp thời báo cáo xin phép UBND tỉnh khi vắng mặt. Bên cạnh đó, trong công tác tiếp công dân, tại một số đơn vị, vẫn còn tình trạng thủ trưởng các sở, ngành chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, chỉ cử cấp phó đi thay mà không báo cáo nêu rõ lý do.
 
Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành phải trực tiếp tham gia đầy đủ các ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh theo thành phần quy định; khi tham gia các buổi tiếp công dân phải chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các tài liệu có liên quan đến vụ việc thuộc lĩnh vực mình quản lý mà các sở, ngành đang theo dõi, giải quyết. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện ít nhất 2 ngày trong 1 tháng theo quy định của Luật Tiếp công dân; công khai lịch tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, không được ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân thay (trừ trường hợp bất khả kháng); không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên cơ quan cấp trên trong việc tiếp công dân; nghiên cứu, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn mình quản lý. Đồng thời, chấn chỉnh công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp xã để hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp gia tăng.
 
Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nhất là việc tiếp công dân của cấp xã); định kỳ, thường xuyên báo cáo kết quả và đề xuất xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Thủ trưởng sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải quán triệt quy chế làm việc của UBND tỉnh, có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức; trường hợp không thể tham dự được vì lý do chính đáng phải trực tiếp báo cáo xin phép đồng chí chủ trì cuộc họp và sau khi được sự đồng ý thì ủy nhiệm cấp phó của mình dự họp thay; đồng thời thông báo cho Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi.
 
HÀ SỰ
 
.