.
.

3 lần sắp xếp, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh giảm một nửa đầu mối

Thứ Năm, 27/06/2019, 13:29 [GMT+7]
.

Từ năm 2011 đến nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh từng bước được tinh gọn, giảm một nửa số lượng đầu mối phòng ban, đồng thời tăng cường tinh gọn bên trong các đơn vị.


Từ 44 đầu mối xuống còn 22

Năm 2011, trước thời điểm thực hiện Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND, ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh (NQ 26), Sở NN&PTNT có 44 đầu mối với 8 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 9 chi cục, 17 đơn vị sự nghiệp, 10 ban quản lý. Sau khi thực hiện NQ 26, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Sở NN&PTNT nay chỉ còn 22 đầu mối gồm: 5 phòng, 7 chi cục, 10 đơn vị sự nghiệp và không còn ban quản lý dự án. Lần về số liệu trước đó, thời điểm thực hiện NQ26 vào năm 2012, sở có 28 đầu mối với 6 phòng, 9 chi cục, 11 đơn vị sự nghiệp, 2 ban quản lý dự án.

 

 Qua 3 lần kiện toàn, sắp xếp, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã giảm 22 đầu mối.
Qua 3 lần kiện toàn, sắp xếp, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã giảm 22 đầu mối.


Để giảm với số lượng lớn các đầu mối, theo ông Nguyễn Văn Việt – Giám đốc Sở NN&PTNT, sở đã qua 3 lần kiện toàn, sắp xếp bộ máy: Thực hiện NQ26 vào năm 2012, thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2015 và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. “Nhờ sự chủ động ngay từ đầu trong công tác triển khai, tập trung tuyên truyền, bám sát quy định, đặc biệt là bài học qua các lần kiện toàn, sắp xếp trước đó, những tiền đề từ rà soát theo Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên nhìn chung việc kiện toàn, sắp xếp đã đạt kết quả quan trọng, bộ máy đi vào vận hành khá trôi chảy. Sau kiện toàn, các đơn vị trực thuộc đã từng bước hoàn thiện quy trình sắp xếp, bố trí nhân sự, tuy rằng đây đó cũng có những tâm tư” – Giám đốc Sở NN&PTNT cho hay.

Kiện toàn từ bên trong

Đảng bộ Sở NN&PTNT còn tăng cường chỉ đạo các đơn vị kiện toàn, sắp xếp từ bên trong các đơn vị, tại các phòng, hạt, trạm. “Hướng sắp xếp được dựa trên tính chất tương đồng về chuyên môn, quy mô vùng, địa bàn phù hợp, giảm tối đa biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ, giảm số lượng người phục vụ trong từng đơn vị, bao gồm cả lái xe, bảo vệ” – ông Tô Quang Nghệ, Trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở NN&PTNT cho hay.

 

Cán bộ, nhân viên lâm nghiệp phối hợp với ĐVTN huyện Vũ Quang phát dọn đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng.
Cán bộ, nhân viên lâm nghiệp phối hợp với ĐVTN huyện Vũ Quang phát dọn đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng.


Theo số liệu ông Nghệ cung cấp, các chi cục đều giảm số lượng khá đồng đều: Kiểm lâm giảm 1 phòng, 1 hạt; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản giảm 2 phòng; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giảm 1 phòng; Chăn nuôi và Thú y giảm 2 phòng, 1 trạm; Thủy sản giảm 1 phòng; Thủy lợi giảm 2 phòng; Phát triển nông thôn giảm 1 phòng.

Cùng với các chi cục, 10 đơn vị sự nghiệp cũng tiến hành tinh giảm bên trong, trong đó: BQL Cảng cá, bến cá giảm 4 bộ phận; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giảm 1 phòng, 4 trạm.

Lĩnh vực lâm nghiệp được tinh giảm khá đại trà: Hợp nhất BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Sâu với BQL Rừng phòng hộ Sông Tiêm thành BQL Rừng phòng hộ Hương Khê, sau kiện toàn giảm 2 phòng; BQL Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh giảm 2 bộ phận; BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ giảm 1 trạm; Vườn Quốc gia Vũ Quang giảm 1 phòng; BQL Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh giảm 1 trạm.

 

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh và huyện Hương Khê trao quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê, ngày 23/1 (Ảnh: Đức Quyền).
Lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh và huyện Hương Khê trao quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê, ngày 23/1 (Ảnh: Đức Quyền)


”Việc sắp xếp tổ chức từ bên trong phải do thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm; đề án do các đơn vị tự làm rồi trình lên. Ngoài ra, để việc kiện toàn được thuận lợi, khi tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, đảng ủy đã mời thêm quần chúng tham dự tiếp thu; giao trách nhiệm cho đơn vị đưa nội dung này vào bàn trong các cuộc họp chi bộ thường kỳ” - ông Tô Quang Nghệ trao đổi thêm.

Ông Nguyễn Kim Hùng-Phó BQL Rừng phòng hộ Hương Khê (trước đó là Trưởng BQL Bảo vệ rừng Ngàn Sâu) bày tỏ: ”Sắp xếp, kiện toàn bộ máy là chủ trương đúng đắn của Đảng, là người cán bộ, đảng viên, mình phải chấp hành vì mục tiêu chung”.Mạnh Hà-Thanh Hoài (Theo Hà Tĩnh)


 

.