.
.
(GLO)- Ngày 13-9, Trung tâm Giống thủy sản Gia Lai phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa tổ chức thả trên 24 ngàn con cá giống ra hồ tự nhiên Ia Băng (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) để tái tạo nguồn lợi thủy sản đáp ứng nhu cầu thực phẩm hằng ngày của người dân sinh sống gần hồ.
 
 
Thả cá giống ra hồ tự nhiên xã Ia Băng. Ảnh: Nguyễn Diệp
Thả cá giống ra hồ tự nhiên xã Ia Băng. Ảnh: Nguyễn Diệp
 
Đợt thả này chủ yếu là các loại cá giống truyền thống như: trắm, chép, mè vinh, rô phi đơn tính và cá trôi. Các giống cá đang khỏe mạnh, phù hợp với điều kiện sinh sống để người dân các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Băng nuôi dưỡng, bảo vệ, phục vụ nhu cầu đánh bắt cá hàng ngày trong thời gian tới.
                                                                                                                                                                                                                      Nguyễn Diệp
 
.