.
.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với huyện Đak Pơ

Thứ Bảy, 26/06/2021, 05:51 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 25-6, đoàn công tác do ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ về công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện.

 

 Đồng chí Hồ Văn Điềm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Đại
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Đại

 

Từ sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 đến nay, công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Đak Pơ được quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả khả quan. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu thành phần theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp được thực hiện kịp thời, đúng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp ngày càng được trẻ hóa, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị ngày càng nâng cao, có năng lực, uy tín và tâm huyết với công việc. Các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 100% Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tham gia cấp ủy cùng cấp...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm đề nghị, thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số; quan tâm đến việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ không chuyên trách, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ tư vấn, ban tư vấn, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; quan tâm xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận “gần dân, hiểu dân” sâu sát cở sở; khắc phục tình trạng hành chính hóa công tác Mặt trận, công chức hóa trong đội ngũ cán bộ Mặt trận.

 

LÊ ĐẠI
 

.