.
.

(GLO)- Chiều 7-6, Ủy ban bầu cử huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 Đồng chí Võ Nguyên Nam-Phó Bí thư, Chủ tich UBND huyện Kông Chro tặng giấy kheo cho các tập thể. Ảnh: Thúy Ngọ
 Chủ tịch UBND huyện Kông Chro Võ Nguyên Nam tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Thúy Ngọ

 

Căn cứ vào Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, cùng các chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện Kông Chro xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Cùng với triển khai các mặt công tác liên quan, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị huyện và cấp xã tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, các tiểu ban và tổ giúp việc đã hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ủy ban bầu cử huyện. Nhờ đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Tổng số cử tri trên địa bàn huyện là 32.431, số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Cử tri trên địa bàn huyện đã bầu 32 đại biểu HĐND huyện, bầu 286 đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 27 tập thể và 127 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

THÚY NGỌ

 

.