.
.

Chư Prông xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Thứ Ba, 04/08/2020, 10:04 [GMT+7]
.

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) rất chú trọng công tác xây dựng Đảng và triển khai các giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra những chỉ tiêu, giải pháp trong thời gian tới.

 

Những kết quả nổi bật

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Chư Prông luôn chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, kế thừa những thành tựu, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra.

Toàn Đảng bộ hiện có 4.088 đảng viên, sinh hoạt tại 60 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 24 Đảng bộ và 36 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 1.046 quần chúng vào Đảng. Đến nay, Đảng bộ đã thành lập chi ủy ở 189/255 chi bộ, đạt tỷ lệ 74,1%; 99,03% thôn, làng, tổ dân phố, trường học có tổ chức Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã mở được 283 lớp học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với 32.753 lượt cán bộ, đảng viên tham gia.

 

  Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: VĨNH HOÀNG
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Vĩnh Hoàng


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương, cải cách lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Nhờ đó, Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng bộ chú trọng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 45 tổ chức Đảng và 27 đảng viên (tăng 21 tổ chức Đảng và 17 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); giám sát 19 tổ chức Đảng và 47 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra 9 tổ chức Đảng và 30 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, kiểm tra 340 chi bộ và 1.087 đảng viên; giám sát 228 chi bộ và 648 đảng viên theo Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm, thiếu sót.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề. Đặc biệt, Nghị quyết về “Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện và Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ nữ trên địa bàn huyện từ 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 đã thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới và phát triển

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đúc kết bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong 5 năm tới.

 

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trung tâm huyện Chư Prông nhìn từ trên cao. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Theo đó, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lý luận, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa (XI, XII) và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức Đảng.

 

Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy theo hướng kiểm tra phải có trọng tâm, giám sát phải mở rộng.

Cùng với đó, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình. Tăng cường lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống của đoàn viên, hội viên và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần hăng say sáng tạo trong lao động sản xuất, đoàn kết các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng huyện Chư Prông ngày càng giàu đẹp.

 VŨ ĐÌNH HẠNH
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

.