.
.

Gia Lai: Hội nghị giao ban khối Mặt trận và đoàn thể tỉnh

Thứ Tư, 18/09/2019, 15:58 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 18-9, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III-2019 khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

 

 

 Hội nghị giao ban khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Ảnh: T.N
Hội nghị giao ban khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh. Ảnh: T.N

 

Trong quý III-2019, khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước,  các hoạt động truyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương... Đồng thời, đã chỉ đạo và hướng dẫn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, thị xã, thành phố triển khai các nhiệm vụ liên quan công tác của khối theo kế hoạch đề ra. Riêng MTTQ tỉnh đã tập trung công tác tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp. Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đang gấp rút chuẩn bị  tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2019-2024...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh trong quý VI-2019 tập trung sâu sát cơ sở, chỉ đạo công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu cấp ủy cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành TƯ Đảng (Khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện  Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa, lãi suất cao. Nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng mô hình nông hội, hợp tác xã kiểu mẫu trong toàn tỉnh.

Tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh mới ở cơ sở. Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Làm tốt công tác chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tuyên truyền đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần  đảm bảo quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh...

THANH NHẬT

 

.