.
.

Trà Đa: Đảng viên gắn bó chặt chẽ với nơi cư trú

Thứ Ba, 06/11/2018, 05:10 [GMT+7]
.
(GLO)- Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị “Về việc đảng viên công tác ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”, những năm qua, công tác quản lý đảng viên đang công tác về sinh hoạt tại nơi cư trú đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Đa (TP. Pleiku) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc.
 
 
Ông Nguyễn Tiến Dũng-Bí thư Đảng ủy xã Trà Đa-cho biết: “Đảng bộ xã Trà Đa hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 99 đảng viên. Số đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp sinh hoạt tại nơi cư trú theo Quy định 76 là 70 đồng chí. Đảng viên về sinh hoạt tại nơi cư trú đã gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành các quy định của địa phương; đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình cùng thực hiện”.
 
  Một buổi sinh hoạt của chi bộ thôn 6 (xã Trà Đa, TP. Pleiku). Ảnh: H.P
Một buổi sinh hoạt của chi bộ thôn 6 (xã Trà Đa, TP. Pleiku). Ảnh: H.P
 
Là đảng viên được giới thiệu sinh hoạt tại nơi cư trú, ông Hà Vương Vũ cho hay: “Tôi luôn nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với tổ chức tại nơi cư trú trong xây dựng Đảng cũng như phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Đồng thời, tôi vận động gia đình tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương phát động”.        
 
Nói thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Hoàng-Bí thư chi bộ thôn 6-thông tin: “Chi bộ thôn 6 tiếp nhận 44 đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị về sinh hoạt. Chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ một năm 2 lần, mời các đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị tham dự. Các buổi sinh hoạt thường tập trung vào các nội dung: cấp ủy nơi cư trú thông báo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và những nội dung công tác trọng tâm của địa phương, nhất là những vấn đề về tình hình an ninh trật tự, xây dựng giao thông nông thôn, chấp hành nghĩa vụ công dân... trên địa bàn để đảng viên biết và tham gia góp ý, tìm biện pháp giải quyết và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của mình. Bên cạnh đó, dịp cuối năm, Chi ủy tiến hành nhận xét các đảng viên này về việc thực hiện nghĩa vụ công dân và vận động gia đình; chuyển nhận xét cho cấp ủy nơi đảng viên công tác làm căn cứ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm”.
 
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, các chi bộ trực thuộc thường xuyên cung cấp thông tin, tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng năm của đảng viên để theo dõi, quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đây là yếu tố quan trọng giúp cấp ủy Đảng nơi đảng viên đang công tác có thêm thông tin đánh giá xếp loại đảng viên hay bổ nhiệm cán bộ đúng đắn, sát thực tế.
 
Theo đánh giá của Đảng ủy xã Trà Đa, 100% đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị về sinh hoạt tại Đảng bộ đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Nhiều đảng viên đóng góp tích cực giúp cấp ủy, nhân dân nơi cư trú xây dựng thôn làng văn hóa; hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường... Đây là yếu tố góp phần giúp Đảng bộ xã lãnh đạo thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện Quy định 76 trong thời gian qua tại Đảng bộ xã Trà Đa vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: một số cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác chưa cập nhật số lượng đảng viên giới thiệu hàng năm của đơn vị mình về nơi cư trú; sự phối hợp giữa một số cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú chưa thật sự nhịp nhàng, thiếu liên lạc thường xuyên nên chưa nắm bắt đầy đủ thông tin của đảng viên; một số đảng viên đã được giới thiệu, tiếp nhận nhưng tham gia sinh hoạt không đều...
 
Từ đó, theo Bí thư Đảng ủy xã Trà Đa Nguyễn Tiến Dũng, thời gian tới, Thường trực Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định 76 để đảng viên, cấp ủy nơi đảng viên công tác và nơi cư trú nắm chắc ý nghĩa, mục đích. Từ đó nâng cao nhận thức, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của mình để tổ chức thực hiện hiệu quả. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra chặt chẽ hoạt động cũng như trách nhiệm của đảng viên. “Việc biểu dương những đảng viên thực hiện tốt Quy định 76 và góp ý với những đảng viên thực hiện chưa tốt hoặc có thiếu sót là rất quan trọng để kịp thời sửa chữa, tăng cường sự giám sát của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Những nội dung trên không chỉ làm tốt công tác quản lý, đánh giá đảng viên sinh hoạt nơi cư trú mà còn góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh”-ông Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.
 
Hà Phương
 
.