.
.

Đak Đoa: Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ thôn

Thứ Năm, 30/08/2018, 13:15 [GMT+7]
.
(GLO)- Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa (Gia Lai) đã tập trung chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố.
 
 
Theo đó, Đảng ủy các xã, thị trấn và các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thường xuyên lồng ghép việc quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 17-12-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố vào các buổi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ gắn với thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, tỉnh, huyện về củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn.
 
 
Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố được nâng lên; thấy rõ hơn tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ xã, thị trấn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
  Một góc thị trấn Đak Đoa. (Ảnh: internet)
Một góc thị trấn Đak Đoa.
 
Đặc biệt, một số cấp ủy xã, thị trấn đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Nhiều chi bộ thôn, làng, tổ dân phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng ủy xã, thị trấn để thực hiện, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tìm nguồn phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên.
 
 
Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã, thị trấn, các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và thời gian tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đạt kết quả tốt, đảm bảo đúng nguyên tắc, tiến độ thời gian đề ra. Các chi ủy, chi bộ đã tích cực chuẩn bị về nội dung, các văn kiện, công tác nhân sự, điều kiện đảm bảo để tổ chức đại hội đúng quy trình, quy định; việc tổ chức đại hội diễn ra nghiêm túc, trang trọng. Công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình, công khai, dân chủ, lựa chọn được các đồng chí có trình độ, năng lực, uy tín để bầu vào cấp ủy khóa mới.
 
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát hành cuốn Sổ tay nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ cấp phát cho toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ huyện nhằm trang bị cho đảng viên, nhất là đảng viên ở cơ sở nắm vững hơn về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ.
 
Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phân công các Huyện ủy viên phụ trách địa bàn xã, thị trấn chọn các chi bộ thôn, làng yếu kém để dự sinh hoạt hàng tháng; Đảng ủy các xã, thị trấn đã chủ động phân công các đồng chí Đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tình hình, giúp các chi bộ tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng, đủ các nội dung theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.
 
 
Nhờ đó, trong 2 năm qua, việc sinh hoạt chi bộ đã dần đi vào nền nếp, ý thức, trách nhiệm của đảng viên được nâng cao hơn; nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Ngoài ra, một số chi bộ đã tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Các chi bộ đã xây dựng được nghị quyết năm, tháng sát với tình hình thực tế của địa phương để chỉ đạo Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn triển khai thực hiện. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trong năm qua đã có sự chuyển biến, bước đầu thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị ở thôn, làng, tổ dân phố.
 
Công tác tìm nguồn, tạo nguồn phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố được chú trọng thường xuyên. Trong 2 năm (2016-2017), Đảng bộ huyện đã phát triển được 137 đảng viên ở các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 49 cán bộ cấp thôn. Cùng với việc phát triển đảng viên, Đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố chi bộ, xây dựng chi ủy chi bộ thôn, làng, tổ dân phố.
 
Từ khi có Nghị quyết 03 đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 24 chi bộ có chi ủy, nâng tổng số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy lên 53/156, chiếm 33,97%. Việc đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên ở thôn, làng, tổ dân phố ngày càng được thực hiện chặt chẽ, đúng thực chất. Năm 2016, toàn huyện có 26,93% chi bộ trong sạch vững mạnh trở lên, 58,33% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 14,1% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ và 0,64% chi bộ yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 76,92% và không hoàn thành nhiệm vụ là 1,18%. Năm 2017, có 17,95% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trở lên, 68,59% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12,82% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, 0,64% chi bộ yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 81,56%, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 1,39%.
 
Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03, năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố ở huyện Đak Đoa đã được nâng lên so với trước; công tác tìm nguồn, tạo nguồn phát triển đảng viên ở chi bộ, thôn, làng, tổ dân phố có sự tiến bộ. Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, chi đoàn ở thôn được chú trọng củng cố, kiện toàn và hoạt động có nền nếp.
 
Ngọc Hải
.