Từ khóa: Ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai

 Chư Sê có hơn 2.300 hộ thoát nghèo

Chư Sê có hơn 2.300 hộ thoát nghèo

(GLO)- Ngày 23-11, đoàn công tác của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai đã đi khảo sát tình hình đời sống của người dân tộc thiểu số (DTTS) thoát nghèo giai đoạn 2019-2022 tại xã Kông Htok và huyện Chư Sê.
Giám sát về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số tại Đak Pơ

Giám sát về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số tại Đak Pơ

(GLO)- Sáng 18-9, Đoàn giám sát do bà Đinh Thị Giang-Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Đak Pơ về thực hiện quy định của pháp luật về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn. Làm việc với đoàn có bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cùng đại diện các ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan của huyện.
Gia Lai còn 341 thôn đặc biệt khó khăn

Gia Lai còn 341 thôn đặc biệt khó khăn

(GLO)- Ngày 14-3, đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc, các sở: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.