Từ khóa: 3 thủ tục hành chính mới

Gia Lai công bố 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Gia Lai công bố 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về công bố danh mục gồm 3 thủ tục hành chính mới, 2 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 3 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Khoa học và Công nghệ.